Voksenagronom - 2-årig kurs i agronomfag

Klikk for stort bildeKalnes vgs tilbyr agronomkurs for voksne etter ny nasjonal modell. Kurset har 15 elevplasser. Dette er en samlingsbasert utdanning på deltid kombinert med nettbasert undervisning. Målgruppen er gårdbrukere og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk. 

Undervisningen veksler mellom teori og praksis. I tillegg er det selvstudium, obligatoriske prøver og innlevering av oppgaver. Dette er et intensivt kurs der mye fagstoff gjennomgås. Det er lærere fra naturbruksavdelingen på Kalnes, og noen gjesteforelesere som står for undervisningen.

Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom.

Til toppen