IT-hjelp og skolePC

Digital kompetanse er viktig og skal være en del av vurderingen i alle fag.

 

 

Skolens IT-kontor ligger i AC-bygget, til venstre for biblioteket, og er åpent hver dag fra kl 08.00- 15.15. Her får du hjelp og veiledning i forhold til teknisk vedlikehold av din skole-PC, både når det gjelder maskinvare og programvare. Du kan få hjelp til å koble mobiltelefonen til skolens trådløse nettverk.

Du får  utdelt en skole-PC når du har undertegnet en utlånsavtale. Dette gir deg både rettigheter og plikter.

Ved eventuell tap eller skade på utlånsutstyr fra skolen, må du henvende deg raskt til oss på IT. I slike tilfeller gjelder følgende rutine:

  • Når du opplever skade/tap, må du melde fra til IT.
  • Vi skriver ned forklaringen din på hvordan skaden har oppstått. Denne forklaringen sendes til forsikringsselskapet som avgjør om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
  • Dersom skaden ikke dekkes av forsikringen, vil du bli erstatningspliktig med et beløp tilsvarende det beløp som reparasjonen koster, men ikke mer enn maksimalbeløpet (for aktuell årsmodell) som oppgis i utlånskontrakten.
  • I den forbindelse er det viktig at du beskriver den faktisk forklaringen.
  • En forklaring av typen «vet ikke hva som skjedde», vil nemlig føre til at skaden ikke dekkes, og du vil dermed bli erstatningspliktig.
  • Er du under 18 år, vil hjemmet holdes orientert om saksgangen.
  • Å endre forklaring underveis er imidlertid verken enkelt eller gunstig for saken, så du bør være presis i forklaringen fra starten av.

Kontakt

Henrik Solgård Kirkeng
Rådgiver, IKT-Teknisk ansvarlig, support og digitalisering
E-post
Telefon 69 13 60 11
Mobil 458 72 769
Dag-Olav Sletner
IKT-lærling
E-post
Telefon 69 13 60 11