Voksenagronom

2-årig kurs i agronomfag

Klikk for stort bildeKalnes vgs

Kalnes vgs tilbyr agronomkurs for voksne med 15 elevplasser etter ny nasjonal modell. Dette er en samlingsbasert utdanning på deltid kombinert med nettbasert undervisning. Målgruppen er gårdbrukere og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk. 

Kurset går over to år på deltid, med oppstart 23. august 2019.  De fleste samlingene legges til fredager på dagtid.

Undervisningen veksler mellom teori og praksis. I tillegg er det sjølstudium, obligatoriske prøver og innlevering av oppgaver. Dette er et intensivt kurs der mye fagstoff gjennomgås. Det er lærere fra naturbruksavdelingen på Kalnes, og noen gjesteforelesere som står for undervisningen.

Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom.

Faglig ansvarlig og kontaktperson: Tommy Andre Eriksen

Fagleder naturbruk: Petter Hermansen

Kontaktlærer: Gunnar Line

 

 

Voksenagronom

Kontakt

Tommy Andre Eriksen
Ass. rektor
E-post
Telefon 69 13 60 02
Mobil 900 77 577
Petter Hermansen
E-post
Telefon 69 13 60 38
Mobil 950 42 839
Gunnar Line
E-post
Telefon 69 13 60 39