Voksenagronom

2-årig kurs i agronomfag

Kalnes vgs - Klikk for stort bildeKalnes vgs

Dersom planene blir godkjent, vil Kalnes vgs starte opp med en toårig klasse for 15 voksne elever i august 2019.  Kurset består av forelesninger og øvelser på skolen, samt en del hjemmearbeid. Dette er et intensivt kurs der mye fagstoff gjennomgås.
Det er lærere fra naturbruksavdelingen på Kalnes, og noen gjesteforelesere som står for undervisningen.
De fleste samlingene legges til fredager på dagtid.

Faglig ansvarlig og kontaktperson: Tommy Andre Eriksen. Fagleder naturbruk: Petter Hermansen. Kontaktlærer: Gunnar Line.

 

Voksenagronom

Kontakt

Tommy Andre Eriksen
Ass. rektor
E-post
Telefon 69 13 60 02
Mobil 900 77 577
Petter Hermansen
E-post
Telefon 69 13 60 38
Mobil 950 42 839
Gunnar Line
E-post
Telefon 69 13 60 39