Skolegårdsbruket

Her kommer info om gårdsbruket på Kalnes