Skolemiljøutvalget

Dette utvalget har representanter fra elever, ansatte og skoleledelsen. Elevene skal være i flertall. Utvalget har uttalerett i alle saker som angår skolemiljøet, men har ikke besluttende myndighet.

Elevrepresentanter: Maren S. Stang (2LGAA), Julie E. Lysø (1DHVA), Charlotte Spydslaug (3NABA) og Herman Trinborg (2IDRA)

Representanter fra ansatte: Atle Vidar Hansen og Hanne Lorentzen.

Kontakt

Atle Vidar Hansen
E-post
Telefon 69 13 60 05
Mobil 971 16 770