Elevrådet

Elevrådet arbeider med læringsmiljø, arbeidsmiljø og velferdsinteresser for elevene. De skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas

NAVN

KLASSE

FUNKSJON

Victoria Kotlarz

2HHOB

Elevrådsleder

Aleksander B Berthelsen

2ANLB

Nestleder

Charlotte Spydslaug

3NABA

Sekretær

Ingrid Hystad

2LGAA

EO-kontakt

Maren Sofie Stang

2LGAA

Rettighetsansvarlig

Aashild Ulstrup

3PBYA

Økonomiansvarlig

Maria Ulriksen

2HHOB

Styremedlem

Ikram Boualouan

1DHVB

Styremedlem

Simen Disenbroen

2AIDA

Styremedlem

Malin Birkeland

3IDRA

Styremedlem

 

1DHVB

Styremedlem

 
 

Kontakt

Atle Vidar Hansen
E-post
Telefon 69 13 60 05
Mobil 971 16 770