Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Behandler saker som angår arbeidsmiljøet for ansatte

 

Medlemmer Funksjon
Hanne Lorentzen Rektor 
Knut-Anders Johansen Utdanningsleder
Dag Ryen Martinsen Hovedverneombud
Ole-Johnny Ringsrød Utdanningsleder
Per Dahlback Verneleder
Grete Vold Sunde Verneombud
Trude Wilhelmine Midtgård Verneombud
Thor Volden Verneombud
Aleksander Berthelsen Elevrepresentant
Victoria Kotlarz Elevrepresentant

Kontakt

Hanne Lorentzen
E-post
Telefon 69 13 60 10
Mobil 959 98 158
Dag Ryen Martinsen
E-post
Telefon 69 13 60 68