Ansettelsesrådet

Rådet foretar tilsettinger på skolen. Består av 3 representer fra arbeidsgiver, 2 fra ansatte og 1 elevrepresentant.

 

Medlemmer Funksjon
Hanne Lorentzen Rektor
Tommy André Eriksen Utdanningsleder
Ole-Johnny Ringsrød Utdanningsleder
Arild Sunde Fagforeningsrepresentant
Irene Nerli Fagforeningsrepresentant
Aleksander B. Bertelsen Elevrepresentant
Aashild Ulsrup Eleverepresentant (vara)

Kontakt

Hanne Lorentzen
E-post
Telefon 69 13 60 10
Mobil 959 98 158