Råd og utvalg

På skolen er det en rekke råd og utvalg. Noen av disse er lovpålagt. Elevene har representanter i flere av skolens organer. Skolen ønsker at elevene aktivt engasjerer seg i disse, og på denne måten er med på å utforme skolehverdagen.