Skolens ledelse

Rektor Hanne Lorentzen

Assisterende rektor Tommy André Eriksen

Utdanningsleder Ole-Johnny Ringsrød

Utdanningsleder Atle Vidar Hansen

Utdanningsleder Knut-Anders Johansen

Fagleder Naturbruk Anne Kristine Graff

Fagleder Idrett Rolf Inge Ølberg

Fagleder Bygg og anleggsteknikk Per Dahlback

Fagleder Design og håndverk Kjersti Riiser

Fagleder Fellesfag (filolog og realfag) Ole Kristoffer Sørensen

Fagleder spes.ped Rigmor Johansen 

Kantine- og renholdsleder Inger Johanne Aulie

Leder skolegårdsbruket Gunhild Dangstorp

Kontakt

Hanne Lorentzen
E-post
Telefon 69 13 60 10
Mobil 959 98 158
Tommy Andre Eriksen
Ass. rektor
E-post
Telefon 69 13 60 02
Mobil 900 77 577
Ole-Johnny Ringsrød
Utdanningsleder
E-post
Telefon 69 13 60 16
Mobil 416 75 335
Atle Vidar Hansen
E-post
Telefon 69 13 60 05
Mobil 971 16 770
Knut-Anders Johansen
E-post
Telefon 69 13 60 70
Mobil 920 34 705