Utvidet søknadsfrist voksenagronom: 15. mai 2019

Kalnes vgs tilbyr agronomkurs for voksne med 15 elevplasser etter ny nasjonal modell. Dette er en samlingsbasert utdanning på deltid kombinert med nettbasert undervisning. Målgruppen er gårdbrukere og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/naturbruk. Utvidet søknadsfrist: 15. mai 2019.

Se https://kalnes.vgs.no/opplaringstilbud/voksenagronom/ for mer info.

Klikk for stort bilde