Tøff sommer ved Kalnes

Den tørre og varme sommeren har vært krevende for gårdsbruket ved Kalnes videregående skole.

Eksteriør Kalnes - Klikk for stort bilde

- Vi har fått noen utfordringer, forteller rektor Hanne Lorentzen.

Onsdag 22.august orienterte hun politikerne i fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune om konsekvensene av den uvanlige varme og tørre sommeren 2018.

Bønder i hele Norge har hatt en svært krevende sommer, som følge av langvarig varme, minimalt med nedbør og utbredt tørke. Også ved Kalnes videregående skole har man fått kjenne på konsekvensene av det uvanlige sommerværet.

Mindre avling, flere syke dyr

Kalnes videregående skole er som kjent en jordbruksskole, hvor det i stor grad drives økologisk.

Foret som dyrkes gis blant annet til hest, ku, sau og høner. Og det er spesielt situasjonen med for til dyrene som har vist seg utfordrende. Årets avling ser ut til å kun gi 60 prosent grovfor i forhold til et normalår.

Kalnes-ku - Klikk for stort bilde

Dette foret må i sin helhet gå til kuene, og det betyr blant annet at man må kjøpe inn grovfor til hest, gris og smådyr.

Sommervarmen har også bidratt til flere syke dyr, som har gitt økte kostnader til veterinærbehandlinger. Flere dyr enn vanlig har blitt avlivet som følge av denne situasjonen.

En konsekvens av dette er blant annet at skolens melkeinntekter blir mindre enn i normale driftsår.

Søker erstatning

Totalt har skolen fått ekstrakostnader på rundt 1,9 millioner kroner i løpet av sommermånedene, forteller rektor Lorentzen.

Kalnes videregående skole har søkt Landbruksdirektoratet om avlingsskadeerstatning og dispensasjon fra kravet om økologisk grovfor.

Men selv om driftsåret 2018 dermed har gitt noen ekstra utfordringer, er Lorentzen klar på at det ikke er aktuelt å fire på kvaliteten ved skoletilbudet.

Hanne_Lorentzen2_1000 - Klikk for stort bilde

- Å opprettholde den høye kvaliteten er svært viktig for oss. Det bidrar til at vi er en attraktiv skole, sier hun.