Spennende samarbeid med Borregaard

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NABA har de siste ukene hatt et prosjekt sammen med Borregaard. Der har de lært om Borregaards produksjon og utvikling av høyverdiprodukter fra tømmeret. De har lært om lignin sine fantastiske egenskaper, og selv laget produkter der lignin har fungert som henholdsvis bindemiddel og dispergeringsmiddel. I tillegg til besøk på Borregaard, har de også vært hos Østfoldforskning. Der har de lært om livsløpsanalyser både på Borregaard og andre steder.

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde