Smitteverntiltak ved oppstart skoleskyss

Klikk for stort bildeMed en gradvis gjenåpning av samfunnet, vil Ruter gå tilbake til tilnærmet vanlig rutetilbud fra
mandag 27. april. Det gjøres for å kunne overholde de nasjonale smittevernrådene, da det forventes
noen flere reisende i forbindelse med at barnehager og skoler starter opp. Oppfordringen om å kun
reise kollektivt om man må, gjelder fortsatt.

Råd om transport og skoleskyss i veileder fra FHI

Ruter følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre
tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand. FHI kom den 20.
april med en veileder i smittevern for gjenåpning av skoler, for ungdomsskoler og VGO. Veilederen er
også relevant for skoleskyss av elever i den videregående skole som starter 27/4.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/
smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
I veilederen står det følgende om transport og skoleskyss:
• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige
transportmidler bør unngås.
• Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
• Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det
på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to ungdommer per rad med alternerende
sitteplass vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på
bussen. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres
daglig.
• Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Smitteverntiltak på bussene

Ruter gjorde tidlig, sammen med våre operatører, flere smitteverntiltak for å redusere smittefare
ombord. Det ble gjort både av hensyn til passasjerer og førere. Alle Ruters operatører skal følge
retningslinjene fra FHI.
Disse tiltakene vil møte elevene som benytter skoleskyss:
• Fremste dør på bussene er stengt for påstigning.
• De to forreste seterekkene er avstengt for bruk, av hensyn til fører.
• Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort.
• Dørene på bussene åpnes av fører ved hver holdeplass.
• Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.
• Et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med ekstra renhold og desinfisering av
kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt knapper for å åpne dører.
Tiltakene medfører noen nye reisevaner for elevene. For å bistå skolene med å imøtekomme
anbefalingene for smittevern i veilederen, har Ruter utarbeidet noen reiseråd tilpasset elever som
benytter seg av skolebuss til og fra skolen.

Reiseråd for skoleskyss:

• Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
• Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
• Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
• Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
• Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
• Husk å feste setebeltet.
• Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
• Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Smitteverntiltak i spesialtransporten

Et mindre antall elever i VG skole har rett på spesialtransport i forbindelse med skoleskyss. Disse
fraktes med minibuss og taxi. Minibussene leies kun av Ruter, for å ha kontroll på hvordan de brukes.
Følgende smitteverntiltak er gjort for spesialskyssen:
• Det planlegges med et maksimumsantall i hver minibuss, som sikrer en meters avstand
mellom elevene.
• Ved behov for bruk av taxi, så vil antall elever begrenses slik at en meters avstand ombord
overholdes.
• Både minibusser og taxier skal ha tilgjengelig antibak eller tilsvarende for hyppig renhold.
Alle foresatte som har barn som benytter spesialskyss, vil få tilsendt tilpasset informasjonsmateriell
om hvordan spesialskyssen blir i perioden med restriksjoner på grunn av koronasituasjonen.