Frist for oppmelding til privatisteksamen!

Tavle med ordet privatist - Klikk for stort bildeTrenger du studiekompetanse eller forbedre karakterer fra videregående skole? Meld deg opp til privatisteksamen senest 1. februar på Privatistweb.no 

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.

Meld deg opp til eksamen på Privatistweb

  • Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
  • Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.

Eksamensgebyr

  • Hvis du ikke har bestått karakter i faget fra før, betaler du kr. 1150,-
  • Hvis du har karakteren 2 eller høyere fra før, betaler du kr. 2302,-

Satsene endres 1. januar hvert år. Dette er satsene for 2020.

For at oppmeldingen skal være gyldig, må du betale eksamensgebyret gjennom betalingsløsningen på Privatistweb innen fristen går ut.

Oppmeldingen er bindende

Du får normalt ikke tilbakebetalt gebyret hvis du ikke møter til eksamen, men det finnes noen unntak:

  • Hvis du har dokumentert fravær på eksamen pga. sykdom eller annen uforutsett hendelse og ikke ønsker å benytte deg av retten til utsatt eksamen.
  • Hvis du får datokollisjon med eleveksamen. 
  • Hvis behovet for eksamen faller bort etter vedtak i en klagesak.