Elevrådets arbeid med elevundersøkelsen

Elevrådet ved Kalnes vgs jobbet seg gjennom alle resultatene på Elevundersøkelsen, og kom blant  annet frem til hvilke områder de mener skolen bør ha fokus på for kommende skoleår.