Digital opplæring fortsetter etter påske - Vg2 og Vg3 yrkesfag starter med praktisk opplæring 27. april

Ipad stikker ut fra rad med bøker - Klikk for stort bildeEtter regjeringens pressekonferanse er det klart at vi fra og med den 27. april skal åpne skolene igjen for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag.

Begrunnelsen er at disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr dette at skolene skal gi denne elevgruppen tilgang til verksteder og gi programfagopplæringen på skolen. Fellesfagene skal fortsatt gis som digital opplæring.

Regjeringen understreker at hensynet til helse alltid skal gå foran andre hensyn, og det utarbeides nå nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas i skolene. Disse retningslinjene forventes å være klare til 16. april og vil være førende for hvordan vi skal organisere opplæringen for de elevgruppene som skal være på skolen. Nærmere info kommer i etterkant av dette.