Åpning av skolen fra 12.mai og ut skoleåret

Klikk for stort bilde

Oppstart og videre skolehverdag for elevene på Kalnes vgs! Opptrappingsplanen videreføres, og fra uke 21 vil alle klasser være tilbake på Kalnes vgs!

I regjeringens pressekonferanse 7.mai ble det  informert om at alle elever skal tilbake på skolen innen 15.mai. Smittevernreglene skal følges. På Kalnes vgs er vi heldige, med svært spredt bebyggelse, mye uteområde vi kan benytte, og mindre elevgrupper. Likevel må det gjøres noen tilpasninger på skolen vår.

Opptrappingsplan fra Uke 20 og ut skoleåret:

Mandag: ingen endring – som fra 27.04.20.  Yrkesfag vg2 og vg3 møter på Kalnes vgs i sine praktiske fag.

Tirsdag: Alle Vg2 klasser i alle fag,  og yrkesfag vg3 i praktiske fag (agronom) møter på Kalnes vgs.

Onsdag: Alle klasser på Vg2 og alle klasser på Vg3,  møter på Kalnes vgs i alle fag.

Torsdag: Alle klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 møter på Kalnes vgs i alle fag på skolen.

Fredag: Alle klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 møter på Kalnes vgs i alle fag på skolen.

Spes.ped avdeling utarbeider en egen opptrappingsplan, som skal sikre at alle elever er tilbake i løpet av uke 20.

Fra uke 21: Alle klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 møter på Kalnes vgs i alle fag. Dersom det gjøres endringer ifht oppmøte på skolen, vil det gis beskjed fra kontaktlærer om dette.

 

For at oppstarten skal oppleves så trygg og sikker som mulig, er det viktig at vi alle er klar over hvilke smittevernregler vi må følge, og at vi alle gjør vårt ytterste for å etterfølge disse reglene!

Se reglene som skal gjelde for Kalnes vgs fra 12.05.20. Det er viktig at alle leser nøye gjennom disse: Smittevernregler ved åpning av skolen - revidert (DOCX, 141 kB)

Smittevernreglene er utarbeidet fra smitteveilederen for skolene, som du finner her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

De tre viktigste punktene for å hindre smitte er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. Sørge for god hygiene

3. Holde avstand til hverandre

For å begrense kontakt på tvers av klassene er det viktig at vi i størst mulig grad holder oss til områdene rundt verkstedene og klasserommene vi skal benytte.
Det betyr at vi må begrense trafikken/bevegelsene vi normalt har på skolens område.

Helsefremmende timer på onsdag utgår ut skoleåret, og det betyr at alle timer som tidligere lå i 7. og 8. time på onsdager nå flyttes til 5. og 6. time. Alle elever må dra hjem rett etter at undervisningen er slutt for dagen.
Ansatte vil da ha teamsamarbeid på onsdager i 7. og 8. time.

Kantina og biblioteket vil være åpen, men vi må begrense antall personer som kan være til stede samtidig.

Kantina vil ha følgende fordeling av lunsjtid for de ulike utdanningsprogrammene:

DH: 11.00 – 11.15
BA+3.klasse påbygg: 11.15- 11.30
NA: 11.30 – 11.45
ID: 11.45 – 12.00

Tilsynsvakter vil passe på at vi overholder avstand, og hygienetiltakene på fellesområdene våre, og i kantina.
I tillegg må vi alle passe på, og gi hverandre muntlige påminnelser i løpet av skoledagen!

Kroppsøving vil nå gå som normalt, med tilpassede aktiviteter, og det vil være en begrensning på maks 10 personer i garderoben samtidig, og 5 personer samtidig i dusjene.

Skolebussen vil gå som normalt, og tiltak ifht smittevernhensyn vil bli gjort fra Kollektivtrafikkens side. Disse kan du lese mer om her: https://kalnes.vgs.no/nyheter/smitteverntiltak-ved-oppstart-skoleskyss.116521.aspx

Ifht ansatte og elever i risikogrupper er det beskrevet i veilederen hva man skal forholde seg til: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/

Det er viktig at man som elev tar kontakt med sin kontaktlærer om man mener man er i risikosonen, og har man behov for tilrettelegging av opplæringen trenger man en legeerklæring på dette.
 

Vi gleder oss til å ha dere alle sammen tilbake på skolen!