Er du 10.klassing og lurer fortsatt på hva du skal velge? Hva med bygg og anleggsteknikk på Kalnes VGS!

Tavle med ordet privatist

Trenger du studiekompetanse eller forbedre karakterer fra videregående skole? Meld deg opp til privatisteksamen senest 1. februar på Privatistweb.no 

Velkommen til informasjonskveld for ungdomsskole-elever og foresatte på Kalnes vgs.
Informasjonen gjelder opplæringstilbudet Naturbruk (NA). Innen Naturbruk kan du velge mellom studieforberedende eller yrkesrettet utdanningsløp.

9.mai er datoen dere må holde av. Da arrangerer vi Kalnesdagen med åpen gård!
Informasjon og arrangement på facebook kommer senere... 

Vi ønsker velkommen til åpen skole for ungdomsskoleelever og foresatte lørdag 18. januar kl. 12.00. Arrangementet vil foregå i skolens kantine, med orientering om skolen og utdanningsprogrammene våre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NABA har de siste ukene hatt et prosjekt sammen med Borregaard. Der har de lært om Borregaards produksjon og utvikling av høyverdiprodukter fra tømmeret. De har lært om lignin sine fantastiske egenskaper, og selv laget produkter der lignin har fungert som henholdsvis bindemiddel og dispergeringsmiddel. I tillegg til besøk på Borregaard, har de også vært hos Østfoldforskning. Der har de lært om livsløpsanalyser både på Borregaard og andre steder.

 

Kalnes vgs ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi sees i 2020!

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra mandag 4. november til lørdag 9. november får Kalnes vgs besøk av elever og lærere fra Romania og Spania! Besøket er en del av det europeiske utvekslingsprogrammet innen utdanning, Erasmus+.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer om våre utdanningsprogram? Bla i den nye, flotte skolebrosjyren her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med over 160 deltakere var det stor aktivitet på Kalnes videregående skole onsdag da årets Paraidrettsdag gikk av stabelen.