Bøker og blyanter

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses...

Informasjon om skolen, digital opplæring og skolegang i den pågående situasjonen

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Skogselskapet og Kalnes videregående skole samarbeider om 59* Topptur 2020, som er et arrangement for naturbrukselever.  Kalnes videregående skole fyller 150 år i år, og i den forbindelse er det spesielt hyggelig å kunne være med å arrangere 59* Topptur 2020.

Kalnes videregående skole har besluttet å tilby idrettselevene ved Kalnes vgs det valgfrie programfaget toppidrett volleyball (5 t/uke) fra skoleåret 20 – 21.
 

Er du 10.klassing og lurer fortsatt på hva du skal velge? Hva med bygg og anleggsteknikk på Kalnes VGS!

Tavle med ordet privatist

Trenger du studiekompetanse eller forbedre karakterer fra videregående skole? Meld deg opp til privatisteksamen senest 1. februar på Privatistweb.no 

Velkommen til informasjonskveld for ungdomsskole-elever og foresatte på Kalnes vgs.
Informasjonen gjelder opplæringstilbudet Naturbruk (NA). Innen Naturbruk kan du velge mellom studieforberedende eller yrkesrettet utdanningsløp.

9.mai er datoen dere må holde av. Da arrangerer vi Kalnesdagen med åpen gård!
Informasjon og arrangement på facebook kommer senere... 

Vi ønsker velkommen til åpen skole for ungdomsskoleelever og foresatte lørdag 18. januar kl. 12.00. Arrangementet vil foregå i skolens kantine, med orientering om skolen og utdanningsprogrammene våre.