Innen skolestart til høsten må alle ansatte i videregående opplæring gå over til sin nye brukerkonto i Viken fylkeskommune. Korona-situasjonen gjør at vi må være fleksible på hvilket tidspunkt ansatte skal levere inn pc for omlegging til Viken, men vi planlegger at de fleste ansatte ved skoler leverer inn pc en dag i juni – og får den tilbake neste dag. Samtidig får dere noe opplæring for bruk av en Viken-pc og lærer hvordan dere fremdeles har tilgang på innhold og programvare fra tidligere fylkeskommune.

Omtrent 3000 ansatte ved skoler har fremdeles ikke aktivert sin Viken-bruker, vi sender nå ut en påminnelse på SMS til dem det gjelder.