Glemt/bytte passord

Har du glemt passordet ditt, eller ønsker å endre det kan du gå til nettside for å endre passord.

Fyll inn brukernavn og mobilnummer, så får du tilsendt nytt engangspassord på SMS.

Slik setter du passordet første gang

Nye elever og ansatte som skal inn på fylkeskommunens IT-systemer får tilsendt sitt brukernavn på SMS. 

SMS-varsel om passord - Klikk for stort bilde

Du setter selv ønsket passord på denne nettside for å endre passord.

Brukernavn og passord er personlig, og du må sørge for at andre ikke får kunnskap om, eller tilgang til disse.

Du taster inn brukernavn, mobilnummer, fødselsnummer (11 siffer) og captcha og får tilsendt et engangspassord på SMS.

Du må taste inn engangspassordet tilsendt på SMS

Deretter taster du inn ønsket permanent passord

Regler for valg av passord:

  • Passordet må ha minimum 8 tegn.
  • 2 av tegnene må være tall.
  • 6 av tegnene må være en blanding av små og store bokstaver.
  • Det er ikke tillatt med gjentagende mønster som : ababab, abcabcabc
  • Det er ikke tillatt med reversert mønster som: abccba, abcddcba
  • Det er ikke tillatt med brukernavn eller reversert brukernavn i passordet.
  • Det er ikke tillatt med en forhåndsdefinert sekvens av tegn i passordet, Eks: ghijklmn
  • Det er ikke tillatt med de norske bokstavene æ, ø, å, Æ, Ø, Å