Elev-, lærling- og mobbeombud

Jeg heter Henrikke og er elev-, lærling- og mobbeombud for videregående skole. Jeg er ansatt for at du som elev eller lærling skal ha det best mulig, og for at dine rettigheter skal bli ivaretatt. Du kan ta kontakt med meg for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre - helt uforpliktende. 
Du kan ringe, sende SMS, epost eller bruke facebooksiden min og du vil få svar tilbake. Jeg har taushetsplikt, og tar ikke opp saken med andre uten at du er enig.

Henrikke Bugdø Aarseth - Klikk for stort bildeKontakt meg gjerne

Navn: Henrikke Bugdø-Aarseth 
Telefon sentralbord: 69 11 70 00 
Mobil: 94 25 25 58 
E-post: elevombud@ostfoldfk.no

Elev-, lærling- og mobbeombudet på Facebook

Hva kan elev-, lærling- og mobbeombudet hjelpe deg med?

 • Gode tips og råd til hvordan du kan få elevrådet til å fungere bra
 • Gi deg svar på spørsmål rundt videregående opplæring Østfold, eller sette deg i kontakt med rette instans
 • Kurs i temaer som er relevante for deg, elevrådet og din skole
 • Gi deg konkrete svar på hva du har rett til, har muligheter til og hvilke plikter du har som elev eller lærling
 • Fungere som klageinstans hvis det er noe ved din skole eller i opplæringen som ikke er som det skal
 • Komme med tips og råd til hvordan du kan gå frem ved klage på karakterer, lærere, læringsmiljø, medelever og lignende

Dette er noen få eksempler på hva ombudet kan hjelpe deg med. Kort sagt, elev-, lærling- og mobbeombudet kan hjelpe deg med det du lurer på og mistrives med, samt informere om rettigheter og muligheter du kanskje ikke visste at du hadde.

For å formulere det med et litt mer "byråkratisk" språk, så er jobben til ombudet følgende:

Ombudet skal være et viktig redskap for å sikre sterkere elevmedvirkning og bidra til å styrke elevenes medvirkning i opplæringsprosessen. Ombudets virksomhet dreier seg i hovedsak om å bevisstgjøre elever og lærlinger i forhold til sine opplæringsbetingelser, og hvordan de kan være med på å påvirke disse. Elevenes ansvar for å bidra til utvikling av et godt læringsmiljø vektlegges.

Brobygger og pådriver

Ombudet skal være brobygger og pådriver overfor alle partene i systemet. Sammen med skolene/lærebedriftene, fylkeskommunen, Elevorganisasjonen og elevene skal ombudet delta i arbeidet med å:

 • Informere om rettigheter og ansvar/plikter
 • Motivere til elev- og lærlingmedvirkning
 • Kurse elevrådene og kontaktlærerne i elevrådarbeid 
 • Ivareta elevenes og lærlingenes interesser og representere dem i fylkeskommunale fora.
 • You see? Altså en person som er der for å gjøre skolehverdagen for deg som videregående elev enda bedre.

Påvirk din egen skolehverdag

De fleste som går på skole i dag har hørt om elevmedvirkning. Men hva er det egentlig, og hvorfor mener elev-, lærling- og mobbeombudet i Østfold at dette er så viktig å benytte seg av?

Les hvordan du kan påvirke din egen skolehverdag

Eget mobbeombud for barnehager og grunnskoler

I Østfold har vi to mobbeombud. Et for videregående skole (Henrikke Bugdø-Aarseth), og et mobbeombud for barnehager og grunnskoler (Beate Mellemsether).