Rådgivere

Det viktig å ha det bra på skolen. Rådgiverne er opptatt av at du blir kjent med alle dine muligheter, slik at du kan nå dine utdanningsmål. Kalnes vgs har fire egne rådgivere, samt en sosialfaglig rådgiver:

Gro Heie Engelbrecht - sosialpedagogisk rådgiver

Rådgiver for utdanningsprogrammene ID (idrett) og BA (bygg- og anleggsteknikk VG2). Har ansvar for å koordinere utarbeiding av IOP (individuelle opplæringsplaner) og særskiltelever i ordinære klasser.

 

Annikka Willand Stendebakken - sosialpedagogisk rådgiver

Rådgiver for utdanningsprogrammet DH (design og håndverk)og BA (bygg- og anleggsteknikk VG1). Har ansvar for sosialpedagogisk tilrettelegging.

 

Wenche Levnang Johansen - rådgiver

Rådgiver for utdanningsprogrammene NA (naturbruk). Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

 

Irina Buer Bratsberg - NAV-veileder i videregående opplæring

Har du problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig?     

Sosialfaglig rådgivning kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen som personlige vansker, familie/nettverk, bolig/-hjemmeforhold, økonomi, rus/avhengighet, jobbsøking eller andre ting du opplever som problematisk.

NAV-veileder er ansatt i NAV og på skolen, og inngår i Elevtjenesten. Hun samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige etater når mer omfattende og helthetlig hjelp er nødvendig.

NAV-veileder kan også henvise videre til øvrige hjelpeapparater i kommunen

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

Kontakt

Gro Heie Engelbrecht
E-post
Telefon 69 13 60 98
Mobil 419 01 611
Annikka Wiland Stendebakken
E-post
Telefon 69 13 60 12
Mobil 977 14 432
Wenche Iren Levnang Johansen
E-post
Telefon 69 13 60 20
Mobil 908 42 109
Thor Flink Andersen
E-post
Telefon 69 13 60 86
Mobil 926 07 798