AVSPENNING (medisinsk yoga infoskriv)

Klikk for stort bildeAvspenning = et samlebegrep der hensikten er å oppnå avspenning og stressreduksjon. Avspenning og avspenningsteknikker kan brukes til en rekke ulike formål. For noen kan det rett og slett handle om velvære., for andre å dempe stress, uro, angst og kroniske smerter.

I disse dager er det flere elever som gir utrykk for en følelse av usikkerhet, fremtidsfrykt og uro, kjedsomhet og ensomhet. Dette kan gi kroppslige symptomer de ikke forstår hvor kommer fra.

Det kan være mange årsaker til ulike symptomer og det finnes ikke en fasit/forklaring for alle, men for en del vil våre tankemønstre påvirke våre følelser, som igjen påvirker våre handlinger og som deretter påvirker hvordan kroppen vår har det.
Negative tanker og negative følelser skaper stress i kroppen, som igjen påvirker både den psykiske og fysiske helsen.
Et av mange virkemidler i denne sammenheng kan være å praktisere avspenning/avspenningsteknikker.

HER ligger en link til noen lydspor som dere kan benytte. Dette kan være en fin aktivitet for både barn, ungdommer og voksne, alene eller sammen med noen.
Lydsporene er av ulik lengde og vi anbefaler å starte med det korteste en stund, før dere forsøker et av de med lengre varighet.

Ønsker lykke til og håper det kan gi RO og en følelse av velvære!