Koronasituasjonen på Kalnes vgs. Oppdatert

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash To nye smittetilfeller. Les mer om koronastatusen, tiltakene og reglene som gjelder for Kalnes vgs

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges, men at vi skal følge disse tiltakene:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper, der det er hensiktsmessig

Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

For Kalnes sin del er det gjort flere tiltak fra vi gikk til rødt nivå i uke 48,  og dette er noe av det som er gjeldende:

Skolen er åpen, vi har ikke stengt. Det betyr at så lenge det er elever på skolen skal funksjoner til støtte for elevene være på skolen. Dette innebærer elevtjenesten, IT, stab, ledere, lærere som ikke har all sin undervisning digitalt i løpet av dagen.

 • Elevene skal få et tilbud fysisk på skolen minimum to dager pr uke i disse ukene.
 • I praktiske fag, og økter, der det er utfordrende å holde 1 meters avstand, kan klassen deles i to, slik at halvparten kommer hver sin uke til økta. 
 • Kroppsøving gjennomføres som teoriøkter, digitalt eller med øvelser som ikke krever nærkontakt og dusjing.
 • PTV-fag, der elever blandes fra ulike klasser må foregå digitalt.

YFF og praktiske økter på Kalnes vgs der elevene til vanlig blandes sammen fra ulike klasser, må gjennomføres digitalt, eller fordeles etter klassetilhørighet. Elever fra ulike klasser skal ikke blandes nå.

 • YFF og praksis i bedrift: utplasserte elever i praksis kan fortsette med dette, så lenge arbeidsgiver synes dette er i orden.
 • Kantina vil holde stengt.
 • Klasserommene vil være åpne, slik at elever kan følge digital undervisning også fra skolen.
 • Pulter settes med en meters avstand, fra person til person.
 • Elevene må holde seg til sine områder rundt klasserommet sitt, slik at man unngår blanding av elever på tvers.

Elever tilhørende spesialpedagogisk seksjon vil i større grad få all sin opplæring på skolen.

Kontaktlærer og faglærere informerer sine elever om hvordan man nå skal gjennomføre opplæringen i sine fag, i denne perioden. Oversikten i Outlook er oppdatert.

For at alle skal føle seg trygge på Kalnes vgs, er det derfor viktig at disse reglene følges:

Unngå sykdom på skolen:

 • Ikke møt på skolen med luftveissymptomer, ved det minste tegn på forkjølelse må du holde deg hjemme. Test deg ved symptomer!
 • Elever som blir syke på skolen, må reise hjem, evnt isoleres på et eget rom/vente ute for å vente på å bli hentet av foresatte.
 • Ansatte som blir syke på skolen, må straks reise hjem og andre må overta tilsyn med elevene han/hun har ansvar for. Hvis ikke det er nok ansatte som kan overta undervisningen, må elevene reise hjem.

Hygienetiltak:

 • Det siste du gjør før du drar hjemmefra er å vaske hendene.
 • Det første du gjør når du kommer på skolen er å vaske hendene.
 • Vask hender etter toalettbesøk, etter hosting og nysing, før og etter måltider, etter fysisk kontakt med andre, etter uteaktivitet eller arbeid i verksted og etter kontakt med dyr.
 • I tillegg til daglig renhold som gjøres av renholdere, må de ansatte og elevene tørke over flater som toalettsete og kran på servanten etter eget bruk. Spruteflaske med vaskemiddel benyttes til dette, og tørkes av med toalettpapir. Pult/arbeidsbord vaskes med vann og såpe etter eget bruk. Påfyll og smittevernutstyr kan hentes i resepsjonen.
 • Bruk av felles utstyr, verktøy, verneutstyr og maskiner:  I den grad det er mulig skal man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig skal utstyret rengjøres etter bruk. Dette gjelder også ved bruk av minibuss til tur, her skal områder som må berøres i bilen rengjøres før og etter bruk. Munnbind skal benyttes i buss.
 • Elever og ansatte møter i arbeidstøy, slik at vi unngår bruk av garderober til skifting. Arbeidstøy må være personlig, og skal vaskes ved behov.

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hold minst 1 meter avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Elever skal ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Hele klasserommet benyttes, slik at det blir god plass mellom alle (minimum 1 meter)
 • Elevene oppholder seg på områdene utenfor eget klasserom/verksted i friminuttene
 • Kantina vil være stengt. Egen medbrakt mat spises ute eller ved pulten i klasserommet

Det kan være noen unge og voksne det må tas spesielle hensyn til, og hva som da er gjeldende for disse, og evnt tilrettelegging kan du lese mer om her:

Er det noen ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til? (udir.no)

Korona

 

Status for Kalnes vgs:

10.01.21

 • Vi har i dag fått informasjon om at en elev til er smittet i 3pba. Det betyr at det nå er to elever i påbyggsklassen 3pba som har fått påvist smitte av covid-19. Elevene har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Elevene er nå i isolasjon.

08.01.21 

 • Vi har i dag fått informasjon om at en elev i påbyggsklassen har fått påvist smitte av covid-19.
  Eleven har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Eleven er nå i isolasjon.

11.12 

 • Kommuneoverlegen i Sarpsborg bekrefter at det er påvist smitte av korona for elev i 3ida.Det betyr at klassen og de to lærerne som er oppført som nærkontakter må være i karantene t.o.m torsdag 17.12.20. Disse har tidligere fått beskjed, og ble satt i midlertidig karantene på onsdag, jfr tidligere mail om mistanke om smitte.

24. November

 • Vi har i kveld fått beskjed om at en ansatt ved Kalnes Vgs har fått bekreftet smitte av covid-19. 
  Dette utløser ingen karantene for andre på Kalnes Vgs, da personen ikke var på jobb i perioden vedkommende kunne være smitteførende. 

23. November

 • Vi har i dag fått beskjed om at Sarpsborg kommune har vurdert det slik at de videregående skolene skal gå til rødt nivå f.o.m tirsdag 24.11, i en periode på to uker.

19.November

 • Vi fikk i kveld informasjon om at en av våre elever, tilknyttet 2FRA, har mottatt bekreftet positiv test for covid-19.

Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer.
I samråd med kommuneoverlegen skal nå alle elever i 2FRA og 2FRB i karantene t.o.m 26.11.20, da disse to klassene har flere fag sammen.
Lærere, både fellesfagslærere og programfagslærere tilknyttet klassen, og som hadde undervisning i 2FRA f.o.m mandag 9.11.20 t.o.m mandag 16.11må nå i karantene fra siste dag i klassen, og 10 dager fram i tid.

Det vil si at de som var sammen med 2FRA mandag 16.11.20, skal være i karantene t.o.m 26.11.20 (dette gjelder først og fremst fellesfagslærere, da klassen har dette denne dagen).
De som var sammen med 2FRA torsdag 12.11.20 vil få karantene t.o.m 22.11.20.
De som var sammen med 2FRA onsdag 11.11.20 vil få karantene t.o.m 21.11.20.

Mandag 9.11.20 hadde elevene hjemmeundervisning, slik at her vil ingen være berørt, og 13.11.20 var plandag og elevene var ikke på skolen.
I denne perioden vil opplæringen for elevene måtte gjennomføres digitalt.

Flere av lærerne som underviser i 2FRA har også ansvar for undervisning i andre elevgrupper, og må nødvendigvis legge opp til opplæring på digitale flater også for sine øvrige undervisningsgrupper, da de nå er i karantene.

Det betyr at andre elevgrupper vil bli berørt og må nå være forberedt på at deler av timeplanen må gjennomføres digitalt.

De ansatte og elevene som kan ha vært nærkontakter (se definisjon under her) har blitt kontaktet av ledere ved Kalnes, og elevene har blitt informert av sin kontaktlærer.

9.November

 • Tilbake til opplæring fysisk på skolen fra tirsdag 10.11.2020!

6. November. 

 • Regjeringen kom 5. november med innstrammede smittevernregler både nasjonalt og for regioner i Viken, og det er bakgrunnen for at Viken fylkeskommune har bestemt at alle de videregående skolene i fylket skal gå over til rødt nivå fra mandag 9. november. (se toppnyheten)

29. oktober. En elev bekreftet smittet.

 • En av våre elever har bekreftet positiv test for covid-19. Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer. Smittesporing er nå foretatt av kommuneoverlegen. Smittet elev har ikke vært på skolen denne uken, og ble ikke vurdert som smitteførende siste dag med tilstedeværelse,  i forrige uke. Eleven er nå i isolasjon. En annen medelev regnes som nærkontakt, og er nå i karantene. Disse har hatt dialog med sin kontaktlærer. 

6. september. Én elev er bekreftet smittet

 • 27 elever er satt i karantene til og med 13. september. Det samme er 4 ansatte. Elevene får hjemmeundervisning

3. september

 • Én ansatt og én elev er smittet
 • Ved spesialpedagogisk seksjon er 7 elever og 11 ansatte satt i karantene. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
 • Klassene for blomsterdekoratør og frisør er i karantene. Det gjelder 24 elever og 8 lærere. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 5. september. Elevene får hjemmeundervisning
Til toppen