Koronasituasjonen (oppdatert)

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  Gult nivå fra og med mandag 8.2 (uke 6)

Siste oppdatering:

Da har vi fått tilbakemelding fra vår lokale helsemyndighet om hva som vil gjelde for de videregående skolene i Sarpsborg. 

De videregående skolene skal gå over til gult nivå fra og med mandag 8.2. Tilnærmet normal skole.

Gult nivå - skoleveileder for smittevern

- Ingen syke skal møte på skolen
- God hygiene 
- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
- Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 
- Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 
- Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 
- Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner 
- Unngå trengsel og store samlinger 
- I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres. 

Fysisk kontakt: 
- Håndhilsning og klemming bør unngås. 

Tetthet i grupper: 
- Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen. 
- Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper. 
- Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. 
- Større samlinger bør unngås. 
- Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner. 
- Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter. 
- Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel. 

Friminutt:  
- Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser. 

Begrense deling av mat og gjenstander: 
- Elevene skal ikke dele mat og drikke. 
- Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser. 
- Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. 
- Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever. 
- Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. 
- Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer. 

Transport og skoleskyss: 
- Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. 
- Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
- Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses. 
- Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.  
- Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. 
- Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.  
 

Spesielt for ansatte: 
- Unngå håndhilsning og klemming. 
- Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. 
- Holde avstand til elever der det er mulig. 
- Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre. 
- Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind. 
- Vurdere digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig. 
- Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses. 
- Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag. 

Korona

Status for Kalnes vgs:

10.01.21

 • Vi har i dag fått informasjon om at en elev til er smittet i 3pba. Det betyr at det nå er to elever i påbyggsklassen 3pba som har fått påvist smitte av covid-19. Elevene har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Elevene er nå i isolasjon.

08.01.21 

 • Vi har i dag fått informasjon om at en elev i påbyggsklassen har fått påvist smitte av covid-19.
  Eleven har ikke vært på skolen siden før jul, slik at det er ikke påvist noen nærkontakter på skolen. Eleven er nå i isolasjon.

11.12 

 • Kommuneoverlegen i Sarpsborg bekrefter at det er påvist smitte av korona for elev i 3ida.Det betyr at klassen og de to lærerne som er oppført som nærkontakter må være i karantene t.o.m torsdag 17.12.20. Disse har tidligere fått beskjed, og ble satt i midlertidig karantene på onsdag, jfr tidligere mail om mistanke om smitte.

24. November

 • Vi har i kveld fått beskjed om at en ansatt ved Kalnes Vgs har fått bekreftet smitte av covid-19. 
  Dette utløser ingen karantene for andre på Kalnes Vgs, da personen ikke var på jobb i perioden vedkommende kunne være smitteførende. 

23. November

 • Vi har i dag fått beskjed om at Sarpsborg kommune har vurdert det slik at de videregående skolene skal gå til rødt nivå f.o.m tirsdag 24.11, i en periode på to uker.

19.November

 • Vi fikk i kveld informasjon om at en av våre elever, tilknyttet 2FRA, har mottatt bekreftet positiv test for covid-19.

Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer.
I samråd med kommuneoverlegen skal nå alle elever i 2FRA og 2FRB i karantene t.o.m 26.11.20, da disse to klassene har flere fag sammen.
Lærere, både fellesfagslærere og programfagslærere tilknyttet klassen, og som hadde undervisning i 2FRA f.o.m mandag 9.11.20 t.o.m mandag 16.11må nå i karantene fra siste dag i klassen, og 10 dager fram i tid.

Det vil si at de som var sammen med 2FRA mandag 16.11.20, skal være i karantene t.o.m 26.11.20 (dette gjelder først og fremst fellesfagslærere, da klassen har dette denne dagen).
De som var sammen med 2FRA torsdag 12.11.20 vil få karantene t.o.m 22.11.20.
De som var sammen med 2FRA onsdag 11.11.20 vil få karantene t.o.m 21.11.20.

Mandag 9.11.20 hadde elevene hjemmeundervisning, slik at her vil ingen være berørt, og 13.11.20 var plandag og elevene var ikke på skolen.
I denne perioden vil opplæringen for elevene måtte gjennomføres digitalt.

Flere av lærerne som underviser i 2FRA har også ansvar for undervisning i andre elevgrupper, og må nødvendigvis legge opp til opplæring på digitale flater også for sine øvrige undervisningsgrupper, da de nå er i karantene.

Det betyr at andre elevgrupper vil bli berørt og må nå være forberedt på at deler av timeplanen må gjennomføres digitalt.

De ansatte og elevene som kan ha vært nærkontakter (se definisjon under her) har blitt kontaktet av ledere ved Kalnes, og elevene har blitt informert av sin kontaktlærer.

9.November

 • Tilbake til opplæring fysisk på skolen fra tirsdag 10.11.2020!

6. November. 

 • Regjeringen kom 5. november med innstrammede smittevernregler både nasjonalt og for regioner i Viken, og det er bakgrunnen for at Viken fylkeskommune har bestemt at alle de videregående skolene i fylket skal gå over til rødt nivå fra mandag 9. november. (se toppnyheten)

29. oktober. En elev bekreftet smittet.

 • En av våre elever har bekreftet positiv test for covid-19. Kommuneoverlegen i vedkommendes hjemmekommune har bekreftet at dette stemmer. Smittesporing er nå foretatt av kommuneoverlegen. Smittet elev har ikke vært på skolen denne uken, og ble ikke vurdert som smitteførende siste dag med tilstedeværelse,  i forrige uke. Eleven er nå i isolasjon. En annen medelev regnes som nærkontakt, og er nå i karantene. Disse har hatt dialog med sin kontaktlærer. 

6. september. Én elev er bekreftet smittet

 • 27 elever er satt i karantene til og med 13. september. Det samme er 4 ansatte. Elevene får hjemmeundervisning

3. september

 • Én ansatt og én elev er smittet
 • Ved spesialpedagogisk seksjon er 7 elever og 11 ansatte satt i karantene. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
 • Klassene for blomsterdekoratør og frisør er i karantene. Det gjelder 24 elever og 8 lærere. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 5. september. Elevene får hjemmeundervisning
Til toppen