Busstreik vil påvirke undervisningen for enkelte Kalneselever fra mandag 21. september

Informasjonen som har gått ut til alle elever søndag ettermiddagen er følgende...

Informasjonen som har gått ut til alle elever søndag ettermiddagen er følgende:

 • Som følge av buss-streik, oppfordrer vi alle dere som har anledning til å velge alternative fremkomstmidler om å gjøre dette.  


  Fravær
  Fravær føres ikke for elever som ikke kommer seg til skolen pga buss-streik.

  Dette er i tråd med ordensreglementets §6 Nærvær og fravær som sier at « Hvis årsaken til fraværet ditt ligger utenfor din kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.»

  Gjennomføring av opplæringen
  Skolene rammes i ulik grad av streiken. Rektor må vurdere om opplæringen skal foregå fysisk på skolen, eller delvis/helt digitalt ut fra hvordan elever og ansatte rammes av streiken.

  Dersom elever ikke kan komme til Kalnes VGs,  som følge av streiken, er det nødvendig å ivareta opplæringen på andre måter, så langt det lar seg gjøre. Det betyr at elevene f.eks kan få oppgaver å jobbe med hjemme, eller annen digital opplæring. 

  Vi ber alle skoleelever om å holde seg oppdaterte på situasjonen ved å følge med på nettsidene til kollektivselskapene og informasjon de legger ut i sosiale medier

 • Ruter
 • Brakar
 • Østfold Kollektivtrafikk
Til toppen