Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

3 -årig kurs for voksne i agronomfag

NB: Nåværende kurs er fullt. Under forutsetning av godkjenning og tilstrekkelig antall søkere, er det mulig at ny kursserie starter opp i august 2019.

 

Kalnes-karusell-1.jpg

Foto: Magnus Bjerk

Orientering om nåværende kurs  
Kurset består av forelesninger og øvelser på skolen samt en del hjemmearbeid. Alle forelesningene er lagt til fredager.  Dette er intensive dager hvor mye fagstoff gjennomgås. Lærere knyttet til naturbruksavdelingen på Kalnes samt eksterne gjester står for forelesningene.  Oppgaveløsning er en viktig del av kurset.

 

De som ønsker, kan ta alle programfagene samt programfag til valg (PTV) og gå opp til eksamen. Det er også mulig å velge enkelte moduler og få kursbevis på disse.
NB: Vi gjør oppmerksom på at noen moduler bygger på hverandre og må tas i rett rekkefølge. 

 

I løpet av den første høsten gjennomfører vi realkompetansevurdering. Dette er en samtale med hver enkelt, der vi går igjennom tidligere praksis og erfaring fra landbruket.

 

 

Semesteroversikt

 

Semester

Tidsrom

Programfag

Vurdering

1

Høst 2016

Utmark og kulturlandskap

Desember 2016

-  Standpunktkarakter i faget Utmark og kulturlandskap.

2

Våren 2017

Plante- og husdyrproduksjon

Modul: Planteproduksjon

 

 

 

Desember 2017

-Standpunktkarakter i faget Plante- og husdyrproduksjon.

2

Høsten 2017

Plante- og husdyrproduksjon

Modul: Husdyrproduksjon

4

Våren 2018

Gårdsdrift

Mai 2018

- Standpunktkarakter i faget Gårdsdrift.

- Tverrfaglig eksamen i de tre programfagene.

5

Høst 2018

Økonomi og driftsledelse

Desember 2018

- Standpunkt i programfag til valg: Økonomi og driftsledelse.

6

Vår 2019

Økologisk landbruk

Vår 2019

- Standpunkt i programfag til valg: Økologisk landbruk.

- Eksamen i PTV Økonomi og driftsledelse eller     økologisk landbruk.

 

 

 

Opptakskrav

 

Kurset forutsetter at elevene har allsidig landbrukspraksis fra før som dekker VG1- og VG2-pensum på naturbruk.  Det blir foretatt en realkompetansevurdering av den enkelte søker i forbindelse med opptak. 

 

Krav til frammøte mm.

 

Det kreves frammøte til minst 60% av undervisningen for å få godkjent et semester.  Prøver og arbeidsoppgaver er obligatoriske. 

 

Kursavgift

 

Kursavgiften er for tiden kr 3 500,- pr semester. 

 

Annet

 

I løpet av kursperioden kan det bli gitt tilbud om enkelte kortere kurs. Eksempelvis dokumentert opplæring i bruk av motorsag og autorisasjonskurs i plantevern. 

 

Søknad

 

Søknadsfristen var 15. juni 2016.  Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for kurset.

Sist endret 27.10.2016