Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Naturbruk

Naturbruk passer for deg som er interessert i natur, dyr og miljø. Lær om hestehold, landbruk, anleggsgartner, forvaltning og bruk av naturressurser og miljøspørsmål.

nat-web6.jpg

 

Naturbruk

Gir grunnleggende opplæring i naturbaserte produksjoner og aktiviteter. Året gir en fin blanding av praksis og teori. Elevene tilbys fordyping innen hest, anleggsgartner, landbruk og almennfag.

Vg2 Landbruk og gartnernæring

Viktige programfag er Produksjon og tjenesteyting samt Forvaltning og drift. Av emner legges det vekt på økologi, kulturlandskap, bioenergi og næringsutvikling. Elevene tilbys fordyping innen næringsdrift, arbeid i bedrift, idrett, traktor/maskin og allmennfag.

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Dette er et tilbud til deg som ønsker å ta fagbrev som hestefaglært eller hovslager. Sentrale programfag er Stalldrift, Hest og hestehold samt Aktiviteter med hest. Etter VG 2 følger 2 års læretid i bedrift. Alternativt kan en gå videre på VG 3 Naturforvaltning.

Vg2 Anleggsgartner og idrettsanlegg

Les under Bygg- og anleggsteknikk for mere informasjon.

VG3 Landbruk og husdyrhold

Utdanningen gir en fin kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Dette er kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Elevene tilbys fordyping innen driftsledelse, økologi, traktor/maskin samt allmennfag. Fullført VG 3 fører til yrkesbetegnelsen agronom.

VG3 Naturforvaltning

Dette er et utfordrende og krevende skoleår. Der tar elevene generell eller spesiell studiekompetanse kombinert med utdanning innen naturforvaltning. Hovedområder er næringsutvikling, forvaltning av natur samt praktisk bruk og vern. Elevene tilbys fordyping innen friluftsliv.

 

Sist endret 16.06.2015