Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Velkommen til konferanse om klimaendringer og skogbruket!

Tidspunkt: 15. mars 2016, kl. 09-14

Sted: Miranda selskapslokaler, Rakkestad

Klimasmart landbruksprosjektetønsker alle med interesse for skog og klima velkommen til en dag hvor vi vil synliggjøre skogens sentrale bidrag i klimautfordringen. Siste nytt fra forskning og praksis vil bli presentert. Meld deg på og bidra til best mulig forvaltning av skogen i et endret klima. 

Les mer.

logo_klimasmart.png

Norges Skogeierforbund innleder med de store linjene og deretter vil Gunnhild Søgaard fra NIBIO gå mer inn i de ulike forskningsresultatene fra ulike klimatiltak i skog. Østfoldforskning har nylig avsluttet et omfattende samarbeid med Fredrikstad og kommuneskogen. Ulike modeller vil bli presentert og diskutert. Etter lunsj vil vi få høre nærmere om hva vi bør ta hensyn til i dag for fremtidig klimaendringer. Avslutningsvis vil massivtresatsningen til Rakkestad kommune bli presentert.

Er du skogeier, politiker, jobber i forvaltningen eller i skogorganisasjonene, kom og få innspill og fornyet kunnskap!

For program og påmelding trykk :

http://klimaostfold.no/kursoversikt-kl/89-klima-og-skogkonferanse-15-mars

Det er Klima Østfold som er arrangør, i samarbeid med Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Norsk landbruksrådgiving SørØst og Kalnes videregående skole.

Publisert: 11.02.2016      Sist endret: 11.02.2016
Stefan Andreas Sture